Coding Dojo 2022 Software Development

Price

Application Deadline

March 30, 2022
The course starts on March 30, 2022

Schedule

Part Time Online Bootcamp – 35 hours per week* in a total of 32 weeks
Description

Innovation Centre Kosovo në bashkëpunim me platformën më të madhe në botë për mësimin e kodimit – Coding Dojo, ofron 12 bursa të plota në vlerë 100,000 dollarë, për gratë dhe vajzat nga Kosova. Bursat mbështeten nga TIVE Inc, ndërsa programi i hapur për aplikime është “Software Development”.

 

About the course

Studentët e diplomuar në Coding Dojo, tashmë punojnë në Google, Apple, Facebook, Amazon, IBM, UBER, LinkedIn, Cisco, HP, Tesla dhe eBay. Një mundësi për përgatitje profesionale për zhvillim të software, e kanë edhe gratë dhe vajzat e të gjitha komuniteteve nga Kosova.

 

Curriculum

Web Fundamentals (HTML5, CSS3, JavaScript);

Python Full Stack (Python, MySQL, Flask, Ajax, APIs, jQuery);

MERN Full Stack (Mongo DB, Express, React, Node.js, Advanced JS, NPM, Socket.IO);

Java Full Stack (Java 8, JSP, Spring MVC, MySql, JPA Hibernate, JUnit, Thyme Leaf, Tomcat, JVM);

Projects & Algorithms

Informata të rëndësishme për aplikueset nga Kosova:

1. Afati i fundit për aplikim: 30 Mars 2022;

2. Vegëzën për aplikim e gjeni <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTn7K9i4uJZCj1aQYPera0vHzhArqPEe_S6TVtukklU50rQ/viewform?usp=send_form">këtu</a>;

3. Prisni ftesën (email) për paraqitje në testin me shkrim;

4. Testim mbahet fizkisht ne ICK më 1 Prill ;

5. Rezultatet e testit publikohen më 2 Prill;

6. Kandidatet e përzgjedhura fillojnë ligjeratat më 4 Prill.

Facebook
Twitter
LinkedIn