Startup Social Venture Workshop

Innovation Centre Kosovo në bashkëpunim me UNICEF Innovations Lab organizon StartUP: Punëtori për Ndërmarrje Sociale, prej 20-22 shtator, 2019.


StartUP - Punëtoria për Ndërmarrje Sociale, ka për qëllim të zhvilloj kulturë të Ndërmarrësisë dhe të krijoj mundësi Punësimi për adoleshentët dhe të rinjët në Kosovë. Aktiviteti përmban mësim alternativ, poashtu mbështetje financiare për krijimin e Ndërmarrjeve Sociale.

Të drejtë aplikimi kanë:

** Bizneset/ndërmarrjet që funksionojnë më pak se 6 muaj, poashtu inkurajohen të aplikojnë.

Të gjitha shpenzimet përgjatë kësaj Punëtorie janë të mbuluara nga Innovation Centre Kosovo.
Për të ju ndihmuar gjatë procesit të Aplikimit, ju lutem na kontaktoni në email:  [email protected] ose në: +383 (0) 38 771 185 Ext. 104 (Orari i punës: e Hënë - e Premte; 8:30-16:30)


Afati i fundit për Aplikim është të Enjtën, me datë 12 shtator 2019,  në orën 23:59.

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo