Startup Grind Prishtina presents Kristian Kabashi (Numarics)

Është mundësi rrjetizimi, ritakim me miqt të cilët keni kohë pa i parë, ose takim me miq të rinj, ndërtim i bashkëpunimeve të reja, shkëmbim i ideve, përvojave e njohurive, në një ambient të këndshëm dhe të ngrohtë.

About
  • Startup Grind is the most valuable startup community in the world, delivering education, connections, and opportunities to help startups. Startup Grind was founded in Silicon Valley, but its chapters have roots in 600 cities across 125 countries.
    On Thursday, November 16, Startup Grind Prishtina by Innovation Centre Kosovo (ICK), hosts Mr. Kristian Kabashi, the Co-Founder of Numarics and The Blank Collar.