Publications

The latest publications in and around ICK

Publications

These are the latest publications

Global Entrepreneurship Week 2017 Event Calendar

Global Entrepreneurship Week 2017 Event Calendar


Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit


Ftesë për Ofertë

Ftesë për Ofertë


FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE PROFESIONALE

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE PROFESIONALE


Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit konform nenit 27 të procedurës së prokurimit të ICK-së.


Machine Learning Fellowship Programme (Berlin)

Machine Learning Fellowship Programme (Berlin)

Deadline for application: 15 June 2017 (1st cohort) & 15 July 2017 (2nd cohort)


A three year Story of Innovation Centre Kosovo

A three year Story of Innovation Centre Kosovo

The 3-year story of ICK presented in a nicely designed infographic


Global Entrepreneurship Week 2015 | Kosovo | Narrative Report

Global Entrepreneurship Week 2015 | Kosovo | Narrative Report

This is the narrative report for the Global Entrepreneurship Week in 2015


BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo