Publications

The latest publications in and around ICK

Publications

These are the latest publications

Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative

Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative

Innovation Centre Kosovo – ICK fton ofertuesit e kualifikuar që të paraqesin ofertat e mbyllura lidhur me Furnizim me paisje të teknologjisë informative për departamentin e trajnimeve.

Prokurimi do të bëhet përmes procedurave të hapura të tenderit të specifikuara në udhëzuesin e prokurimit të ICK.

FTESËN PËR OFERTË MUND TA GJENI KËTU


Kërkesë për ofertim: RESEARCH INVESTMENT READINESS STUDY 2nd EDITION

Kërkesë për ofertim: RESEARCH INVESTMENT READINESS STUDY 2nd EDITION

Innovation Centre Kosovo – ICK bënë kërkesë për ofertim të konsulentëve/kompanive të cilat ofrojnë shërbime të hulumtimit.
Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 19.09.2022, tek [email protected]

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.


 Kërkesë për ofertim: STARTUP BOOK 2nd EDITION

Kërkesë për ofertim: STARTUP BOOK 2nd EDITION

Innovation Centre Kosovo – ICK bënë kërkesë për ofertim të konsulentëve/kompanive të cilat ofrojnë shërbime të hulumtimit, dizajnit dhe publikimeve.
Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 19.09.2022, tek [email protected]

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.


THIRRJE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

THIRRJE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Innovation Centre Kosovo (ICK) së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), përmes projektit
“Fuqizimi ekonomik i bizneseve fillestare dhe iniciativave për të rinjtë në ndërmarrësi” ka për qëllim mbështetjen e
bizneseve fillestare (startups) në zhvillimin e mëtejshëm të tyre.


GEW 2021

GEW 2021


The 1st half of 2021 was AMAZING!

The 1st half of 2021 was AMAZING!

Check out our latest Newsletter.


Njoftim! Anulimi i thirrjeve për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë

Njoftim! Anulimi i thirrjeve për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë

Ju njoftojmë që thirrjet për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë të publikuar me 28.12.2020 jane ANULUAR sot me datën: 15.01.2021, referuar procedurës së prokurimit të ICK-së, Neni 10, paragrafi 2, me arsyetimin që nuk janë pranuar oferta të mjaftueshme për vlerësim (së paku 3 oferta valide) për një trajnim.


Consulting Voucher Scheme

Consulting Voucher Scheme

The Voucher Scheme aims to provide Business Development Services to start-up businesses and prospective entrepreneurs to support their establishment.


Startup Ecosystem in Kosovo - Presentation

Startup Ecosystem in Kosovo - Presentation

Dear community, we present you with our latest research on “Startup Ecosystem in Kosovo”, as one of the strategic sectors of the country while playing a major role in economic growth.


Startup Ecosystem in Kosovo - Needs Evaluation Report

Startup Ecosystem in Kosovo - Needs Evaluation Report

Dear community, we present you with our latest research on “Startup Ecosystem in Kosovo”, as one of the strategic sectors of the country while playing a major role in economic growth. This study, financed by the EU Office in Kosovo, aimed at evaluating the needs in the present startup ecosystem.

The study also identifies the key challenges startups face, as well their various attempts to overcome obstacles and become sustainable and profitable.


Procesi i Monitorimit dhe Raportimit të Përfituesve të thirrjes së 3-të të Fondit të Inovacionit

Procesi i Monitorimit dhe Raportimit të Përfituesve të thirrjes së 3-të të Fondit të Inovacionit

Published by admin: 15/6/2020
Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet (persona fizik apo juridik) e interesuara të paraqesin ofertat për:

- Procesi i Monitorimit dhe Raportimit të Përfituesve të thirrjes së 3-të të Fondit të Inovacionit

Projekti financohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekti
ngërthen në vete shumë aktivitete dhe ka dy komponenta kryesore: zhvillimi i ndërmarrësisë TIK dhe
mbështetja e ekosistemit sipërmarrës në Kosovë duke ofruar shërbime të ndryshme biznesi si dhe grante
për startup-at dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të angazhuara në ide inovative dhe ofrimi trajnimeve
të dedikuara për gratë në zonat e identifikuara si kërkesa të mëdha.

- Oferta e kompletuar duhet të dorëzohet/dërgohet përmes email-it në [email protected]
- Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 24 Qershor 2020, ora 12:00.


Ri-shpallje e ftesës për ofertim - Trajnime profesionale për Siguri Kibernetike

Ri-shpallje e ftesës për ofertim - Trajnime profesionale për Siguri Kibernetike

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në  Cyber Security.
Data e publikimit: 22/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet/dërgohet përmes emaili-it [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 02.06.2020, ora 12:00.


Ri shpallje e ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Python Programming

Ri shpallje e ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Python Programming

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Python Programming.
Data e publikimit: 22/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet/dërgohet përmes emaili-it [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 02.06.2020, ora 12:00.


Ri-shpallje e ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Ri-shpallje e ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Social Media Management.
Data e publikimit: 22/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet/dërgohet përmes emaili-it [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 03.06.2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Cyber Security

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Cyber Security

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Cyber Security
Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në  Cyber Security.
Data e publikimit: 13/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 22.05.2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Python Programming

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Python Programming

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Python Programming.
Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në  Python Programming.
Data e publikimit: 13/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 22.05.2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management.
Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Social Media Management.
Data e publikimit: 13/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 22.05.2020, ora 12:00.


NDIKIMI I COVID-19 NË  BIZNESET STARTUP NË KOSOVË

NDIKIMI I COVID-19 NË  BIZNESET STARTUP NË KOSOVË

Innovation Centre Kosovo (ICK) në bashkëpunim me kompaninë e hulumtimeve “Pyper”, ka realizuar një hulumtim në lidhje me ndikimin e virusit COVID-19 në komunitetin e biznesve startup në Kosovë.

Në hulumtim kanë marrë pjesë 218 biznese startup, të cilat operojnë në industrinë e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në Kosovë.
Kliko këtu për ta parë pyetësorin.


THE IMPACT OF COVID-19 ON KOSOVO STARTUPS

THE IMPACT OF COVID-19 ON KOSOVO STARTUPS

Innovation Centre Kosovo (ICK) in collaboration with the research company Pyper has conducted a study regarding the impact of Covid-19 on the startup community in Kosovo.

The participants of this research were 218 start-ups that operate in the IT industry in Kosovo.
Click here to view questionnaire.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në WordPress.
Data e publikimit: 13/03/2020
Oferta duhet të dërgohet në [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 31.03.2020, ora 12:00.


Voucher Support Scheme

Voucher Support Scheme

With the support of the European Office in Prishtina within the project of “Training and Education with marketable ICT skills for Employment and Self-employment in Kosovo”, ICK launches the internal call for applications for start-ups to benefit from Voucher Support Scheme for consultancy services.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në WordPress.
Data e publikimit: 03/03/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 12.03.2020, ora 12:00.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React JS.
Data e publikimit: 25/02/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 05/03/2020, ora 12:00.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React JS.
Data e publikimit: 25/02/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 05/03/2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React JS
Data e Publikimit: 14/02/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 24.02.2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React Native
Data e Publikimit: 14/02/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 24.02.2020, ora 12:00.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Motion Graphics with Cinema 4D and After Effects

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Motion Graphics with Cinema 4D and After Effects

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Social Media Management.
Data e publikimit: 07/02/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 24/02/2020, ora 12:00.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Social Media Management.
Data e publikimit: 07/02/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 24/02/2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Motion Graphics me Cinema 4D dhe After Effects Training

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Motion Graphics me Cinema 4D dhe After Effects Training

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Motion Graphics me Cinema 4D dhe After Effects Training.
Data e publikimit: 24/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 06.02.2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Social Media Management.
Data e publikimit: 24/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 06.02.2020, ora 12:00.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Zhvillimi i videove profesionale

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Zhvillimi i videove profesionale

Në kuadër të projektit “Training and Education with Marketable ICT Skills for Employment and Self-employment in Kosovo” (TEMISES), Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shapllë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Zhvillimin e videove profesionale.
Data e Publikimit: 21/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në Zyret e ICK-së.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 3/02/2020, ora 12:00!


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në WordPress.
Data e publikimit: 21/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 03/02/2020, ora 12:00.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React JS.
Data e publikimit: 21/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 03/02/2020, ora 12:00.


Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React Native.
Data e publikimit: 21/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 03/02/2020, ora 12:00.


Voucher Support Scheme

Voucher Support Scheme

With the support of the European Office in Prishtina within the project of “Training and Education with marketable ICT skills for Employment and Self-employment in Kosovo”, ICK launches the internal call for applications for start-ups to benefit from Voucher Support Scheme for consultancy services.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Wordpress

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në WordPress.
Data e publikimit: 09/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20.01.2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React Native

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React Native
Data e Publikimit: 09/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20.01.2020, ora 12:00.


Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Ftesë për ofertim - Trajnim profesional në React JS

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React JS.
Data e publikimit: 09/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20.01.2020, ora 12:00.


Ftesë për Ofertim - Zhvillimi i videove profesionale

Ftesë për Ofertim - Zhvillimi i videove profesionale

Në kuadër të projektit “Training and Education with Marketable ICT Skills for Employment and Self-employment in Kosovo” (TEMISES), Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnimin Zhvillimi i videove profesionale
Data e Publikimit: 09/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në Zyret e ICK-së.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20 Janar 2020, ora 12:00!


FTESË PËR OFERTIM

FTESË PËR OFERTIM

Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitet 2019-2022


 GEW Kosovo 2019 Calendar

GEW Kosovo 2019 Calendar


Startup & Innovation Fair

Startup & Innovation Fair

Innovation Centre Kosovo is hosting Startup Innovation Fair, as part of KosICT, a space for local startups and ICT companies to present themselves and promote their products or services.

Click here more information.


GRANT AGREEMENT ICK WITH MFA NOR

GRANT AGREEMENT ICK WITH MFA NOR


Innovation and Start-up Support Program

Innovation and Start-up Support Program

Business Consultancy Services

With the support of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) represented by the Royal Norwegian Embassy in Prishtina, within the project of “Innovation and Start-up Support Program”, applications for “Business Consultancy Services” continue to be open for start-up businesses.


Zhvillimi i ndërmarrësisë në Kosovë

Zhvillimi i ndërmarrësisë në Kosovë

Shërbime të konsulencës

Me mbështetjen e Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, aplikimet për shërbime të konsulencës vazhdojnë të jenë të hapura për biznese start-up.


Our 6th-month journey

Our 6th-month journey

Newsletter: January-June, 2019


BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo