THIRRJE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Innovation Centre Kosovo (ICK) së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), përmes projektit
“Fuqizimi ekonomik i bizneseve fillestare dhe iniciativave për të rinjtë në ndërmarrësi” ka për qëllim mbështetjen e
bizneseve fillestare (startups) në zhvillimin e mëtejshëm të tyre.

Facebook
Twitter
LinkedIn