Thirrje për kompanitë e TIK për angazhimin e praktikantëve

ICK nëpërmjet GIZ Kosovo, merr përsipër pagën për tre muajt e parë të angazhimit të studentëve të trajnuar.

Ftojmë kompanitë dhe/apo institucionet e interesuara të angazhojnë praktikantë të fushave më poshtë, të n’a kontaktojnë në [email protected]

ICK nëpërmjet GIZ Kosovo, merr përsipër pagën për tre muajt e parë të angazhimit të studentëve të trajnuar.

▶️ Full-stack juniors (Python, Java & PHP)
▶️ Android Apps
▶️ Python
▶️ JavaScript
▶️ Java SE8
▶️ Web Design (HTML5/CSS3)
▶️ PHP7 Web Application
▶️ SQL Server Admin & Development
▶️ React JS
▶️ WordPress

Ju faleminderit paraprakisht për bashkëpunimin!

Facebook
Twitter
LinkedIn