Thirrje për kompanitë e TIK & Institucione: Angazhimi i praktikantëve

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton kompanitë e sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), që të angazhojnë në punë praktike studentët e certifikuar në profilet: DevOps & Kubernetes, Siguri Kibernetike, UI/UX Design, JavaScript & Java Programming.

Të gjitha kompanitë e interesuara të angazhojnë kandidatët, ftohen të kontaktojnë Departamentin e Trajnimeve, në email adresën [email protected]

Që nga themelimi i ICK më 2012, mbi 10,000 të rinj janë aftësuar në fusha të ndryshme të TIK, ndërkaq 500+ studentë kanë përfituar nga Programi i Punës Praktike, në bashkëpunim me sektorin privat, publik dhe OJQ-të.

Facebook
Twitter
LinkedIn