Thirrje për kompanitë e TIK: Angazhimi i praktikantëve

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton kompanitë e sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), që të angazhojnë në punë praktike studentët e certifikuar në profilet: JavaScript, WordPress, Python Advanced, React JS, Laravel dhe Graphic Design.

Të gjitha kompanitë e interesuara të angazhojnë kandidatët, ftohen të kontaktojnë Departamentin e Trajnimeve, në email adresën [email protected]

Që nga themelimi i ICK më 2012, afër 6,500 të rinj janë aftësuar në fusha të ndryshme të TIK, ndërkaq 500 studentë kanë përfituar nga Programi i Punës Praktike, në bashkëpunim me sektorin privat, publik dhe OJQ-të.

Facebook
Twitter
LinkedIn