RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË PYTHON DHE JAVA SE8

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka ri-shpallur ftesën publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Python dhe JAVA SE8.

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 04 Shkurt 2022, ora 12:00.

Python
Java SE8

Facebook
Twitter
LinkedIn