Ri-shpallje e ftesës për ofertim – Trajnime profesionale për Siguri Kibernetike

Ri-shpallje ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Cyber Security

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në  Cyber Security.

Data e publikimit: 22/05/2020

Oferta duhet të dorëzohet/dërgohet përmes emaili-it [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 02.06.2020, ora 12:00.

Kërkesa për Ofertim

Facebook
Twitter
LinkedIn