Programi i trajnimit dhe punës praktike me pagesë në fushën e TIK

Innovation Centre Kosovo ka hapur për aplikime trembëdhjetë (13) trajnimet e para profesionale për vitin 2020. Me programe të dizajnuara në përputhje më nevojat e tregut të punës në Kosovë dhe botë, trajnimet ju ofrojnë të rinjve mundësi për përgatitje profesionale në lëminë e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), lidhje sektorin publik e privat (programi i punës praktike me pagesë), hapësirë për themelimin e bizneseve startup, si dhe konsulencë e mentorim pa pagesë.

Me mbi 4,000 persona të trajnuar që nga themelimi i saj më 2012, ICK mbetet akademia më e madhe në vend për aftësimin e të rinjve në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. Nga kodimi, siguria kibernetike, dizajni, online marketing deri tek zhvillimi i lojërave kompjuterike dhe programet e posaçme STEM për fëmijë, Innovation Centre Kosovo është në mision të vazhdueshëm për ofrimin e njohurive dhe shkathtësive….

Trajnimet e para të hapura për aplikime në vitin 2020, përfshijnë:

Web Design Training

PHP7 WEB Application

Python Programming

Graphic Design

Android App Development

Search Marketing Training

JAVA SE8 Programming

JavaScript

Game Development and Design

Laravel PHP Framework

Video Editing Fundamentals

User Interface

SQL Server Administration and Development Training

Facebook
Twitter
LinkedIn