Përmbledhje nga diskutimi “Përgjimet e Komunikimeve Elektronike” 3 shkurt 2015
Press Release

Përmbledhje nga diskutimi “Përgjimet e Komunikimeve Elektronike” 3 shkurt 2015

February 05, 2015All News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo