Njoftim! Anulimi i thirrjeve për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë

Ju njoftojmë që thirrjet për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë të publikuar me 28.12.2020 jane ANULUAR sot me datën: 15.01.2021, referuar procedurës së prokurimit të ICK-së, Neni 10, paragrafi 2, me arsyetimin që nuk janë pranuar oferta të mjaftueshme për vlerësim (së paku 3 oferta valide) për një trajnim.

Facebook
Twitter
LinkedIn