Nisë  puna në dizajnin e konceptit të portalit e-KOSOVA

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka nisur punën në dizajnin e konceptit të portalit shtetëror e-Kosova. Këtë projekt është duke e mbështetur OJQ Lëvizja FOL në bashkëpunim me Innovation Centre Kosovo. Takimi i fundit është mbajtur në zyrat e Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ku është diskutuar mbi hapat e nevojshëm e të përbashkët që duhet ndërmarrë në lidhje me dizajnin e këtij koncepti.

Këto takime dhe kjo nismë është bërë e mundur falë mbështetjes financiare të Ambasadës Britanike në Kosovë.

Designing the concept of e-KOSOVA platform

The Agency for Information Society (AIS) has started the work on designing the concept of e-KOSOVA platform. This project is being supported by FOL Movement in cooperation with Innovation Centre Kosovo.

The last meeting has been held at AIS offices where the parties have discussed necessary joint actions that ought to be taken in order to design the concept.

These meetings and this initiative have been made possible thanks to the financial support of British Embassy in Kosovo.

Facebook
Twitter
LinkedIn