Më i riu në tregun digjital Shqiptar prezantohet sot: Mirëserdhët në botën e Teco Chat

Duke bërë debut në marketingun e teknologjisë, si lamia më e përsosur për ekpiën ASL TechPro, prezentohet produkti akomodues për biznes dhe kompani quajtur Teco (shkurtesë për titullin Team Communication), një chat platform online ku njerëz me nevojë për hapësirë pune e organizim të hollsishëm detyrash mund të përdor këtë faqe pa komplikim ose muangesë! Prezantimi dhe demonstrimi i “Teco” bëhet sot (e enjte) duke filluar nga ora 17:30 në Innovation Centre Kosovo)

Nga pervojat e mëhershme në qëndrat e punës, njerëzit nëpër zyre e gjejnë problematike situatën kur ngarkohen me numër të madh të mesazheve, mos-organizim në shprëndarje të dokumentave të punës me ekipën, jo-siguri në shprëndarje të informatave private të kompanisë, caktimi i punëve që duhet kryer si dhe përcjellja e progresit të ekipës në lidhje me kohën që ju është dhënë, etj. Duke parë këto siklete minimale po shumë reale që janë standarde për kompanitë, është lindur idea e të krijuarit një platformë diskutimi dhe organizimi pune duke ngjasuar me një tavolinë takimi virtuele me prezencë të të gjithve dhe eficiencë maksimale të platformes.

Teco Chat përmbanë shumë avantazhe në sistemin e saj ku ajo të jep mundësinë për të telefonuar dhe diskutuar në një telefonatë grupore me ekipin tuaj në rast që ndonjëri nuk mund të jetë duke udhëtuar apo bërë punë tjetër në ndërkohë, komunikimi me shkrim prej dy e më shumë personash, monitorim i progresit të punës mes puntorëve, mbajtje shënimesh në opsionin e Notes, prioritizimi i mesazheve të etiketuara si më të rëndësishme, siguria e pastër e platformës, distributimi i detyrave tek secili pjestar për rrjedhje më konsistente pune e rekordim të shpejtësisë në të cilën kryhen detyrat e japura, performanca e secilit puntor e dëshnmuar në përqindje, etj.

Platforma Teco Chat ka shumë karakteristika të ngjashme me aplikacione tjera që ne njohim e përdorim, por nuk është parë kombinimi i të gjithë atyre aplikacione të shartuar në një aplikacion të vetëm super-funksional dhe të rehatuar komodshëm për punë më të mirë dhe përdorim të këndshëm maksimal.

Një faqe e dedikuar për të ju ndihmuar të kryeni detyrat e juaja në mënyrë të duhur.

Facebook
Twitter
LinkedIn