Komuna e Ulqinit dhe ICK ofrojnë bursa në TIK

Marrëveshja në vlerë 10,000 Euro u nënshkrua në Prishtinë mes Kryetarit të Kuvendit Komunal të Ulqinit, z. Ardijan Mavriq dhe znj. Metihe Kastrati – drejtore menaxhuese e ICK-së.

Dhjetë (10) studentë nga Komuna e Ulqinit, të cilët janë me vendbanim të përkohshëm në Kosovë, përgjatë vitit 2024, do të kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre në Inxhinieri Softverike, Siguri Kibernetike, Zhvillim të Aplikaiconeve, Graphic & Motion Design, UI/UX, Video Editing etj.

Kandidatët e interesuar, duhet të lajmërohen në email adresën [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn