Kërkesë për ofertim për furnizim paisje të TIK-ut

Innovation Centre Kosovo (ICK) është duke kërkuar ofertë për Furnizim me paisje të TIK-ut, Llaptopa, për nevojat e organizatës tonë.

Kompanitë duhet të ofertojnë sipas specifikimeve teknike të paraqitura në këtë dokument.

Press Release

Kërkesë për ofertim për furnizim paisje të TIK-ut

May 16, 2016All News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo