ICK mbështetë 19 kompani me afër 780 mijë Euro

Fondi i Inovacionit bashkëfinancohet nga GIZ Kosovo dhe Qeveria e Republikës së Kosovës.

Bashkëfinancuar nga GIZ Kosovo dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, nëpërmjet Fondit të Inovacionit, ICK ka ofruar mbështetje financiare në vlerë €777,068.27 për 19 ndërmarrje të mesme, në sektoret e TIK, prodhimit dhe agro.

Përfituesit e granteve me bashkëfinancim: ITEG llc, KIVO Kosova, Manaferra, Formon, ELNOR, STOM, Platforma Akademia, Osa Termosistem, SOLID Shoes, Aulona, Tiki LLC, Woord Corporation, NTP ILIRI, Ananas Impex, Dekoriti, ASK Food, Fungo,  Berto & Agroproduct.

Të gjitha kompanive ju urojmë suksese dhe rritje të qëndrueshme!

Facebook
Twitter
LinkedIn