Hapen aplikimet për garën “StartUP Social Venture” nga ICK dhe UNICEF

Përkrahje financiare deri në 5,000 Euro për idetë inovative në fushën e ndërmarrësisë sociale, për të rinjtë e moshës 14-24 vjeç nga Kosova.

Punëtoria tri ditore, e cila mbahet prej 20-22 Shtator në Prishtinë, ka për qëllim të zhvillojë kulturë të Ndërmarrësisë Socile dhe kriimin e mundësive të Vetë-Punësimit për adoleshentët dhe të rinjët në Kosovë. Aktiviteti përmban mësim alternativ, dhe bazohet në shkathtësitë e shekullit të fundit të zhvillimit të ndërmarrjeve të suksesshme, përmes fazave si: hulumtimi i tregut, diferencimi i klienteles, gjetja e kanaleve të shitjes dhe menaxhimit të fondeve dhe ekipit.

Punëtoria Startup fton të rinjtë e moshës 14-24 vjeç nga Kosova, që kanë ide për zhvllimin e ndonjë produkti apo shërbimi, që ofron zgjidhje inovative për sfidat e shoqërisë, që të aplikojnë (ekipi duhet të jetë i përbërë prej 3-5 personave), për të marrë mbështetje profesionale nga ekspertë të fushave të ndryshme, mbështetje financiare deri në 5,000 Euro, si dhe inkubim dhe mentorim të vazhdueshëm nga Innovation Centre Kosovo.

Afati i fundit për aplikim është data 12 Shtator 2019. Për më shumë informata, si dhe për të aplikuar online, klikoni KËTU.

Facebook
Twitter
LinkedIn