Coca-Cola HBC Kosova dhe ICK prezantojnë programin “Fuqizo të Ardhmen”

Aplikimet për 2 grupet e muajit Korrik 2021, janë hapur.

News

Coca-Cola HBC Kosova dhe ICK prezantojnë programin “Fuqizo të Ardhmen”

July 01, 2021

Janë hapur aplikimet për trajnimet nga Coca-Cola HBC Kosovo, për muajin Korrik 2021! Si çdo vit, Coca-Cola HBC Kosova organizon programin “Coca-Cola Përkrah Rininë” për fuqizimin e të rinjëve. Qëllimi kryesor i këtij programi është përgatitja e të rinjve për tregun e punës. Pjesë e trajnimeve mund të bëhen të gjithë të rinjtë e moshave 18-30 vjeç të cilët nuk janë të punësuar apo nuk janë duke studiuar.

Si pjesë e trajnimeve, pjesëmarrësit do të trajnohen në aftësi biznesi, aftësi digjitale dhe aftësi të buta. Për më shumë informata, të gjithë të interesuarit mund të vizitojnë faqen.

Grupi 6 (12-14 Korrik):

  • Soft Skills - Zana Aqifi
  • Digital Skills - Valon Canhasi
  • Business Skills - Elvira Ibrahimi-Hoti

Apliko këtu.


Grupi 7 (26-28-29Korrik):

  • Soft Skills - Vilotea Hyseni
  • Business Skills - Elvira Ibrahimi-Hoti
  • Digital Skills - Valon Canhasi

Apliko këtu.All News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo