Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në Python dhe JAVA SE8

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Python dhe JAVA SE8.


Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në Python dhe JAVA SE8

January 10, 2022

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected] Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 24 Janar 2022, ora 12:00.

Python
Java SE8All News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo