Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Web Design, JavaScript, WordPress, PHP7 Web Application, Laravel, React JS and React Native.

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 17 Janar 2022, ora 12:00.

Web Design
JavaScript
WordPress
PHP7 Web Application
Laravel
React JS
React Native

Facebook
Twitter
LinkedIn