Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në NodeJS, JAVA Programming, Flutter, UIUX Design, ReactJS,, PHP7 Laraver, Web Design, Graphic Design, Advanced video Editing & Story Telling.

News

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

April 07, 2023

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 14 Prill 2023, ora 12:00.

Python Programming
UI/UX Design
Motion Design
Graphic Design
PHP Laravel Programming
Web Design - HTML/CSSAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo