Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në fushën e Teknologjisë për Java Spring Framework, React Js, 2D/3D Motion Design, Web Design, PHP 7 Web Application, SQL Server Administration and Development, SEO / Search Marketing, .NET Framework, JavaScript, Laravel, WordPress, UI/UX, React Native, Video Editing, Node JS, TypeScript, Big Data and Business Intelligence, Android App Development dhe JAVA SE8.

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 15 Janar 2021, ora 12:00.

JAVA SE8
Java Spring Framework
React JS
React Native
SQL Server Administration and Development
Web Design
WordPress
PHP 7 Web Application
Laravel
UI/UX
2D/3D Motion Design
SEO / Search Marketing
.NET Framework
JavaScript
Node JS
TypeScript
Android App Development
Video Editing
Big Data and Business Intelligence

Facebook
Twitter
LinkedIn