Ftesë për shprehje të interesit për Ofrues të Shërbimeve Profesionale të Fotografisë

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Shërbimeve Profesionale të Fotografisë. Ofruesit e shërbimit duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 24 Janar 2019, ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

Ofrues të Shërbimeve Profesionale të Fotografisë

Facebook
Twitter
LinkedIn