Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Flutter dhe JavaScript.


Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

August 31, 2021

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 10 Shtator 2021, ora 12:00.

Flutter
JavaScriptAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo