Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në NodeJS, JAVA Programming, Flutter, UIUX Design, ReactJS,, PHP7 Laraver, Web Design, Graphic Design, Advanced video Editing & Story Telling.

AnnouncementsCallsBlog

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

February 03, 2023

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 13 Shkurt 2023, ora 12:00.

NodeJS
JAVA Programming
Flutter
UI/UX Design
ReactJS
PHP7 & Laravel
Web Design
Graphic Design
Advanced Video Editing & StorytellingAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo