Ftesë për Ofertim – Zhvillimi i videove profesionale

Në kuadër të projektit “Training and Education with Marketable ICT Skills for Employment and Self-employment in Kosovo” (TEMISES), Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnimin Zhvillimi i videove profesionale
Data e Publikimit: 09/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në Zyret e ICK-së.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20 Janar 2020, ora 12:00!

Facebook
Twitter
LinkedIn