Digjitalizimi i Pagesave në Kosovë - Prezantimi Zyrtar i Paysera

Paysera do të shpalosë modelin për ndërtimin e rrjetit të pagesave digjitale në Kosovë, lehtësimet, kostot si dhe infrastrukturën teknologjike.


Digjitalizimi i Pagesave në Kosovë - Prezantimi Zyrtar i Paysera

July 20, 2020

Kompania prestigjioze europiane Paysera është licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës për të ofruar shërbime të pagesave lokale dhe ndërkombëtare për klientët kosovarë. Gjatë prezantimit zyrtar më 21 Korrik në ora 19:00, Paysera do të shpalosë modelin për ndërtimin e rrjetit të pagesave digjitale në Kosovë, lehtësimet, kostot si dhe infrastrukturën teknologjike.

Për të ndjekur prezantimin klikoni këtu.

 All News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo