Coca-Cola HBC Kosova dhe ICK prezantojnë programin “Shaping the Future”

Programi për fuqizimin e rinisë përfshinë trajnime pa pagesë për shkathtësi digjitale, biznes, shkathtësi të buta dhe orientim në karrierë. Përveq trajnimeve, “Shaping the Future” ofron mentorim, konsulencë dhe punëtori të ndryshme profesionale për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit dhe Ndërmarrësi.

1,000 të rinj nga Kosova do të trajnohen pa pagesë për shkathtësi digjitale, biznes, shkathtësi të buta dhe orientim në karrierë. Programi për fuqizimin e rinisë “Shaping the Future” mbështetet nga Coca-Cola HBC Kosova.

Më 5 Maj, duke filluar nga ora 10:30 në ICK, ftoheni të merrni pjesë në ceremoninë hapëse të programit, ku do të prezantohet kurikula e trajnimeve, forma e aplikimit, kriteret si dhe kalendari i aktiviteteve për vitin 2022.

Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen këtu.

Facebook
Twitter
LinkedIn