Coca-Cola HBC Kosova dhe ICK prezantojnë programin “Fuqizo të Ardhmen”

Pëgjatë vitit 2021, 700 të rinj (18-30 vjeq) do të përfitojnë trajnime online falas në fushën e biznesit, ICT dhe orientim në karrierë.

Janë hapur aplikimet për trajnimet nga Coca-Cola HBC Kosovo! Si çdo vit, Coca-Cola HBC Kosova organizon programin “Coca-Cola Përkrah Rininë” për fuqizimin e të rinjëve. Qëllimi kryesor i këtij programi është përgatitja e të rinjve për tregun e punës. Pjesë e trajnimeve mund të bëhen të gjithë të rinjtë e moshave 18-30 vjeç të cilët nuk janë të punësuar apo nuk janë duke studiuar.

Si pjesë e trajnimeve, pjesëmarrësit do të trajnohen në aftësi biznesi, aftësi digjitale dhe aftësi të buta. Për më shumë informata, të gjithë të interesuarit mund të vizitojnë faqen.

Trajnimet fillojnë më 24 Maj, përderisa të interesuarit do të kenë mundësinë të aplikojnë përgjatë gjithë periudhës Maj-Dhjetor 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn