Angazhimi i praktikantëve: Thirrje për kompanitë e TIK dhe institucionet

Në kuadër të programit për trajnim dhe punësim në fushën e TIK, ICK ka trajnuar studentë në fusha të ndryshme të TIK-ut, të cilët tashmë janë të gatshëm për të filluar punën praktike nëpër kompani, organizata dhe institucione të ndryshme.

News

Angazhimi i praktikantëve: Thirrje për kompanitë e TIK dhe institucionet

December 14, 2022

Këta studentë janë të gatshëm për të filluar punën praktike për një periudhë prej tre (3) muajsh me orar të plotë, sipas marrëveshjes kompani/institucion/organizatë - kandidat.

Studentët kanë përfunduar suksesshëm programet e trajnimeve të mëposhtme:

1. UI/UX Design
2. Cyber Security
3. Video Editing
4. Python Programming
5. DevOps & Kubernetes Fundamentals
6. Motion Design
7. Graphic Design
8. Social Media Marketing

Ftojmë kompanitë, organizatat dhe institucionet e ndryshme në Kosovë, të n’a kontaktojnë për procedura të mëtutjeshme. Numri i kandidatëve është i kufizuar!

Kontakt: [email protected]All News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo