News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.

Calls

Thirrje për kompanitë e TIK & Institucione: Angazhimi i praktikantëve

August 16, 2023
AnnouncementsCallsBlog

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

February 03, 2023
CallsNews

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

January 18, 2022
CallsBlogNews

Përmbyllet Java Globale e Ndërmarrësisë

November 15, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Zhvillo idenë e biznesit në Innovation Centre Kosovo

September 21, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

September 17, 2021
CallsBlogNews

Ka filluar faza e dytë e trajnimeve falas nga Coca Cola Kosova dhe ICK

September 08, 2021
AnnouncementsCallsNews

Red Bull Basement hap dyert për studentët dhe inovatorët nga Kosova

September 03, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Your Cellphone is your wallet,  your ATM and POS

July 09, 2021
Calls

ICK fton bizneset startup që të bëhen pjesë e Inkubatorit të Biznesit

May 07, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

ICK invites Tech Startups to join its Business Incubator

May 07, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Startup Social Venture Workshop (Online) - Turn your social business ideas real

January 27, 2021
CallsNews

Hapen aplikimet për edicionin e tretë të garës “StartUP Social Venture (Online)” nga ICK dhe UNICEF

January 25, 2021
AnnouncementsCallsNews

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë

December 28, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

December 16, 2020
CallsBlogNews

51 NXËNËS TË ANGAZHUAR NË PUNË PRAKTIKE ME PAGESË!

December 01, 2020
CallsNews

Startup Weekend 2020 nga ICK dhe Komuna e Prishtinës

November 30, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Java Globale e Ndërmarrësisë (GEW) shënohet në Kosovë për të tetin vit

November 16, 2020
CallsBlogNews

Techstars Startup Week in Kosovo:  Explicit in Initiative

October 09, 2020
CallsBlogNews

NASA Space Apps Challenge Prishtina 2020: from the Laptop to the Stars

October 08, 2020
CallsBlogNews

Behind the Lens of Rilind Beqa: A Graduated Trainee’s ICK Journey

October 07, 2020

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo