News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.

CallsBlogNews

Junior Geeks - programi i shkencës dhe teknologjisë për nxënësit e Kosovës hap aplikimet

July 15, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Rikthehet “Junior Geeks” programi i shkencës dhe teknologjisë për nxënësit e Kosovës

June 04, 2020
CallsNewsTraining

Ri-shpallje e ftesës për ofertim - Trajnime profesionale për Siguri Kibernetike

May 22, 2020
AnnouncementsCallsNews

Jepi jetë idesë – bëhu pjesë e inkubatorit të biznesit në ICK

March 03, 2020
AnnouncementsCallsNews

Ri-Shpallje E Ftesës Për Shprehje Të Interesit Për Ofrues Të Trajnimit Video Editing Fundamentals

October 22, 2019
AnnouncementsCallsNews

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

October 15, 2019
CallsNews

Ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimit Profesional në Video Editing Fundamentals!

October 09, 2019
AnnouncementsCalls

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

August 28, 2019
CallsNews

RISHPALLJE E FTESËS (2) PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TIK

January 28, 2019
Calls

RISHPALLJE E FTESËS (1) PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TIK

January 24, 2019
Calls

Ftesë për shprehje të interesit për Ofrues të Shërbimeve Profesionale të Fotografisë

January 14, 2019
Calls

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TIK

January 11, 2019
Calls

Ye! Boostcamp Kosovo is Open for Application!

July 20, 2016
Calls

Startup Hub Warsaw — Call for Application

July 20, 2016

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo