News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.

CallsBlogNews

Përmbyllet Java Globale e Ndërmarrësisë

November 15, 2021
BlogNews

Signing off another successful year of the Junior Geeks Program with an innovative STEM Camp

October 14, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Zhvillo idenë e biznesit në Innovation Centre Kosovo

September 21, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

September 17, 2021
CallsBlogNews

Ka filluar faza e dytë e trajnimeve falas nga Coca Cola Kosova dhe ICK

September 08, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Your Cellphone is your wallet,  your ATM and POS

July 09, 2021
BlogNews

Growth Tank – Ngjarja e vitit për Marketing Digjital dhe Rrjete Sociale

June 28, 2021
BlogNews

An Impressive Innovation Challenge: How the Junior Geeks Step up in a Creative Fashion

June 14, 2021
BlogNews

Lansohet Sfida e Mbetjeve Ushqimore - “The Food Waste Challenge”

June 07, 2021
Blog

Junior Geeks So Far: A Fruitful Journey of Education Beyond Limitation

May 21, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

ICK invites Tech Startups to join its Business Incubator

May 07, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Startup Social Venture Workshop (Online) - Turn your social business ideas real

January 27, 2021
BlogNews

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

January 25, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

December 16, 2020
BlogNews

51 students with paid internships enter the workforce!

December 01, 2020
CallsBlogNews

51 NXËNËS TË ANGAZHUAR NË PUNË PRAKTIKE ME PAGESË!

December 01, 2020
BlogNews

Junior Geeks continues with its STEM Education program

November 26, 2020
AnnouncementsBlogNews

Global Entrepreneurship Week is celebrated in Kosovo for the 8th consecutive year!

November 16, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Java Globale e Ndërmarrësisë (GEW) shënohet në Kosovë për të tetin vit

November 16, 2020
BlogNews

20 biznese startup bëhen pjesë e Inkubatorit në ICK

November 11, 2020
BlogNews

ICK Welcomes 20 New Startup Champions for Incubation

November 11, 2020

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo