News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.

Blog

Unlocking Innovation: The Role of UX Research in Driving Breakthroughs

June 26, 2023
Blog

KidsDay – aplikacioni për rritjen e mbarë të fëmijës tuaj

March 01, 2023
AnnouncementsCallsBlog

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

February 03, 2023
Blog

Meet Azdren - the young entrepreneur who is combining programming with entrepreneurship

July 28, 2022
BlogNews

Kuptimi i Energjisë në formë inovative përmes EnergyStats

July 22, 2022
BlogNews

Former ICK’s Scholar starts working for Microsoft, and we want to celebrate this!

June 07, 2022
Blog

ICK building up careers and entrepreneurs through Erasmus for Young Entrepreneurs partnership

April 14, 2022
AnnouncementsBlogNews

Prezantohen bursistet e para të Akademisë së ICT nga ICK dhe Coding Dojo

April 06, 2022
Blog

From Stress Free Corners to the latest Circular Agriculture and Tech ideas

January 26, 2022
CallsBlogNews

Përmbyllet Java Globale e Ndërmarrësisë

November 15, 2021
BlogNews

Signing off another successful year of the Junior Geeks Program with an innovative STEM Camp

October 14, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Zhvillo idenë e biznesit në Innovation Centre Kosovo

September 21, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

September 17, 2021
CallsBlogNews

Ka filluar faza e dytë e trajnimeve falas nga Coca Cola Kosova dhe ICK

September 08, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Your Cellphone is your wallet,  your ATM and POS

July 09, 2021
BlogNews

Growth Tank – Ngjarja e vitit për Marketing Digjital dhe Rrjete Sociale

June 28, 2021
BlogNews

An Impressive Innovation Challenge: How the Junior Geeks Step up in a Creative Fashion

June 14, 2021
BlogNews

Lansohet Sfida e Mbetjeve Ushqimore - “The Food Waste Challenge”

June 07, 2021
Blog

Junior Geeks So Far: A Fruitful Journey of Education Beyond Limitation

May 21, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

ICK invites Tech Startups to join its Business Incubator

May 07, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Startup Social Venture Workshop (Online) - Turn your social business ideas real

January 27, 2021

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo