News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.

AnnouncementsCallsBlog

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

February 03, 2023
AnnouncementsBlogNews

Prezantohen bursistet e para të Akademisë së ICT nga ICK dhe Coding Dojo

April 06, 2022
Announcements

Announcing the Waste Wise Challenge Champions

January 16, 2022
AnnouncementsNews

Qeveria e Kosovës, GIZ dhe ICK me Program Inovativ për Shërbyesit Civil

January 10, 2022
AnnouncementsNews

Government for Stabilization and Association Agreement - Innovation Program for Civil Servants in Kosovo

January 10, 2022
AnnouncementsCallsBlogNews

Zhvillo idenë e biznesit në Innovation Centre Kosovo

September 21, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

September 17, 2021
AnnouncementsCallsNews

Red Bull Basement hap dyert për studentët dhe inovatorët nga Kosova

September 03, 2021
AnnouncementsICK

Thirrje për kompanitë e TIK: Angazhimi i praktikantëve

July 12, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Your Cellphone is your wallet,  your ATM and POS

July 09, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

ICK invites Tech Startups to join its Business Incubator

May 07, 2021
AnnouncementsNews

Konferenca “Smart Home & Internet of Things” nga ICK dhe Autonomia mbahet më 20 Prill

April 14, 2021
AnnouncementsNews

Ndërhyrjet e domosdoshme për zhvillimin e sektorit të TIK në Kosovë - sygjerime për Kuvendin dhe Qeverinë

January 28, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Startup Social Venture Workshop (Online) - Turn your social business ideas real

January 27, 2021
AnnouncementsCallsNews

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e teknologjisë

December 28, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

December 16, 2020
AnnouncementsBlogNews

Global Entrepreneurship Week is celebrated in Kosovo for the 8th consecutive year!

November 16, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Java Globale e Ndërmarrësisë (GEW) shënohet në Kosovë për të tetin vit

November 16, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Raiffeisen Bank prezanton programin “Elevator Lab 2020” për Kosovë dhe Shqipëri

October 01, 2020
AnnouncementsCallsBlogNews

Rikthehet “Junior Geeks” programi i shkencës dhe teknologjisë për nxënësit e Kosovës

June 04, 2020
AnnouncementsCallsNews

Jepi jetë idesë – bëhu pjesë e inkubatorit të biznesit në ICK

March 03, 2020

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo