News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.


Kosovo’s ICT Community Responds to Coronavirus: How Far We’ve Come

April 17, 2020
News

Fillon Akademia Online për mësimin e kodimit për vajzat dhe gratë nga Kosova

April 14, 2020
News

ICK enters partnership with Ernst & Young

April 14, 2020
News

Startup Energy Boost recipe: Tech Boost Program!

April 09, 2020

Startup businesses in the face of COVID-19 pandemic in Kosovo (Research and Recommendations)

April 09, 2020
News

Bizneset startup përballë pandemisë COVID-19 në Kosovë (hulumtim dhe rekomandime)

April 08, 2020

Hack the Crisis Kosova me shumë zgjidhje digjitale për sfidat e COVID-19

April 08, 2020

Hack the Crisis: Continuity with our Community

April 06, 2020
News

Kompania kosovare “Formon” prezanton ventilatorin për frymëmarrje VentCore

March 30, 2020

Online Challenge: Hack the Crisis Kosova

March 28, 2020

Hack the Crisis Kosova – gara online për sfidat e COVID19

March 26, 2020
News

Ndikimi i Coronavirusit në Kosovë: Pyetësor nga ICK për bizneset startup

March 25, 2020

Viral Impact: How We Grow as We Go

March 18, 2020
News

Vianova Health dhe Zombie Soup i dhurojnë Qeverisë së Kosovës “Kosova.Health” për parandalimin e Koronavirusit

March 18, 2020

Stand Up Economist

March 12, 2020

Bursa për mësimin e kodimit nga ICK dhe Coding Dojo

March 11, 2020
News

“dua.com”: Connecting Albanians Worldwide

March 09, 2020
BlogNews

Ambasada e Norvegjisë dhe ICK ndihmojnë bizneset startup dhe sektorin e TIK

March 09, 2020
AnnouncementsCallsNews

Jepi jetë idesë – bëhu pjesë e inkubatorit të biznesit në ICK

March 03, 2020
News

Programe profesionale të trajnimit për IT

February 27, 2020
News

Tech Boost Program with EFSE and Startup Wise Guys

February 26, 2020

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo