News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.


ICK enters partnership with Salesforce

February 10, 2022

Meet the Circular Coalition of Kosova

February 08, 2022

ICK dhe Libraria Dukagjini prezantojnë “Book Club”

February 03, 2022

ICK & StartupBlink me marrëveshje bashkëpunimi

February 02, 2022

ICK & StartupBlink: Introducing New Partnership

February 01, 2022

ICK dhe Sach Caffe prezantojnë “Startup Coffee Storm”

January 27, 2022
Blog

From Stress Free Corners to the latest Circular Agriculture and Tech ideas

January 26, 2022

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË PYTHON DHE JAVA SE8

January 24, 2022
News

ICK enters new partnership on Climate Change Awareness

January 21, 2022

Universiteti i Prishtinës dhe Innovation Centre Kosovo pjesë e NANOALB

January 20, 2022

Obama Foundation përzgjedhë Egzon Gashin nga Kosova në programin e 2022

January 19, 2022

Western Balkans Accelerator Program for Startups by GIZ & The Next Web (TNW)

January 18, 2022
CallsNews

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

January 18, 2022
Announcements

Announcing the Waste Wise Challenge Champions

January 16, 2022
AnnouncementsNews

Qeveria e Kosovës, GIZ dhe ICK me Program Inovativ për Shërbyesit Civil

January 10, 2022
AnnouncementsNews

Government for Stabilization and Association Agreement - Innovation Program for Civil Servants in Kosovo

January 10, 2022

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në Python dhe JAVA SE8

January 10, 2022

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

January 05, 2022
News

Sektori i TIK nga Kosova po merr pjesë në EXPO 2020 në Dubai

December 28, 2021
News

Me, My Food & Climate Change

December 15, 2021

EnergyStats - Call for Proposals

December 08, 2021

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo