News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.

News

Udhë - the Carpooling App of Kosova

February 21, 2022

Bursa për mësimin e kodimit në Coding Dojo nga ICK dhe Tive

February 14, 2022

ICK dhe Tive bashkojnë forcat

February 11, 2022

ICK fillon bashkëpunimin me gjigantin botëror Salesforce

February 10, 2022

ICK enters partnership with Salesforce

February 10, 2022

Meet the Circular Coalition of Kosova

February 08, 2022

ICK dhe Libraria Dukagjini prezantojnë “Book Club”

February 03, 2022

ICK & StartupBlink me marrëveshje bashkëpunimi

February 02, 2022

ICK & StartupBlink: Introducing New Partnership

February 01, 2022

ICK dhe Sach Caffe prezantojnë “Startup Coffee Storm”

January 27, 2022
Blog

From Stress Free Corners to the latest Circular Agriculture and Tech ideas

January 26, 2022

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË PYTHON DHE JAVA SE8

January 24, 2022
News

ICK enters new partnership on Climate Change Awareness

January 21, 2022

Universiteti i Prishtinës dhe Innovation Centre Kosovo pjesë e NANOALB

January 20, 2022

Obama Foundation përzgjedhë Egzon Gashin nga Kosova në programin e 2022

January 19, 2022

Western Balkans Accelerator Program for Startups by GIZ & The Next Web (TNW)

January 18, 2022
CallsNews

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

January 18, 2022
Announcements

Announcing the Waste Wise Challenge Champions

January 16, 2022
AnnouncementsNews

Qeveria e Kosovës, GIZ dhe ICK me Program Inovativ për Shërbyesit Civil

January 10, 2022
AnnouncementsNews

Government for Stabilization and Association Agreement - Innovation Program for Civil Servants in Kosovo

January 10, 2022

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në Python dhe JAVA SE8

January 10, 2022

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo