News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.

News

Ministri Krasniqi viziton ICK-në, ofrohet bashkëpunim për e-komunat & “smart cities”

September 24, 2021

Accelerate your Tech Startup with ICK

September 22, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Zhvillo idenë e biznesit në Innovation Centre Kosovo

September 21, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Cyber Unity - Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

September 17, 2021

RI-SHPALLJE e Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

September 10, 2021
CallsBlogNews

Ka filluar faza e dytë e trajnimeve falas nga Coca Cola Kosova dhe ICK

September 08, 2021
AnnouncementsCallsNews

Red Bull Basement hap dyert për studentët dhe inovatorët nga Kosova

September 03, 2021

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

August 31, 2021

GoBeyond - founded by a German couple, joins ICK’s Business Incubator

August 26, 2021
News

The 1st half of 2021 was AMAZING!

August 20, 2021

Hapet Qendra për Mësim në Distancë - KCDE

August 05, 2021

11 Biznese startup bëhen pjesë e Inkubatorit të ICK-së

July 22, 2021

11 Tech startups to watch – meet our newest batch of entrepreneurs!

July 22, 2021
AnnouncementsICK

Thirrje për kompanitë e TIK: Angazhimi i praktikantëve

July 12, 2021

Kuleta, bankomati dhe POS-i të gjitha në telefonin tuaj

July 09, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Your Cellphone is your wallet,  your ATM and POS

July 09, 2021
News

Coca-Cola HBC Kosova dhe ICK prezantojnë programin “Fuqizo të Ardhmen”

July 01, 2021
BlogNews

Growth Tank – Ngjarja e vitit për Marketing Digjital dhe Rrjete Sociale

June 28, 2021
Article

Junior Geeks Program Certification and Awarding Celebration

June 18, 2021
News

Sot diplomon gjenerata e dytë e programit “Junior Geeks”

June 17, 2021
News

Komisioni për Ekonomi, Industri dhe Ndërmarrësi vizitoi Qendrën e Inovacionit të Kosovës

June 16, 2021

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo