News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.


11 Biznese startup bëhen pjesë e Inkubatorit të ICK-së

July 22, 2021

11 Tech startups to watch – meet our newest batch of entrepreneurs!

July 22, 2021
AnnouncementsICK

Thirrje për kompanitë e TIK: Angazhimi i praktikantëve

July 12, 2021

Kuleta, bankomati dhe POS-i të gjitha në telefonin tuaj

July 09, 2021
AnnouncementsCallsBlogNews

Your Cellphone is your wallet,  your ATM and POS

July 09, 2021
News

Coca-Cola HBC Kosova dhe ICK prezantojnë programin “Fuqizo të Ardhmen”

July 01, 2021
BlogNews

Growth Tank – Ngjarja e vitit për Marketing Digjital dhe Rrjete Sociale

June 28, 2021
Article

Junior Geeks Program Certification and Awarding Celebration

June 18, 2021
News

Sot diplomon gjenerata e dytë e programit “Junior Geeks”

June 17, 2021
News

Komisioni për Ekonomi, Industri dhe Ndërmarrësi vizitoi Qendrën e Inovacionit të Kosovës

June 16, 2021
BlogNews

An Impressive Innovation Challenge: How the Junior Geeks Step up in a Creative Fashion

June 14, 2021

ICK pjesë e delegacionit të Presidentes Osmani në Estoni

June 10, 2021
BlogNews

Lansohet Sfida e Mbetjeve Ushqimore - “The Food Waste Challenge”

June 07, 2021
News

Deputetët austriak qëndrojnë për vizitë në ICK

June 05, 2021
News

The Food Waste Challenge Launched

June 04, 2021
Events

Crypto Talks

June 04, 2021
News

A.I. Revolution: How Behamics Unlocks Innovative Doors and Exemplifies Customer Experience!

May 27, 2021
News

Ambasadori sllovak viziton ICK-në dhe ofron bashkëpunim

May 25, 2021
Blog

Junior Geeks So Far: A Fruitful Journey of Education Beyond Limitation

May 21, 2021
News

Erasmus for Young Entrepreneurs

May 20, 2021
News

Coca-Cola HBC Kosova dhe ICK prezantojnë programin “Fuqizo të Ardhmen”

May 19, 2021

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo