News

The latest news and updates from the Innovation Centre Kosovo.


RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË PYTHON DHE JAVA SE8

January 24, 2022
News

ICK enters new partnership on Climate Change Awareness

January 21, 2022

Universiteti i Prishtinës dhe Innovation Centre Kosovo pjesë e NANOALB

January 20, 2022

Obama Foundation përzgjedhë Egzon Gashin nga Kosova në programin e 2022

January 19, 2022

Western Balkans Accelerator Program for Startups by GIZ & The Next Web (TNW)

January 18, 2022
CallsNews

RI-SHPALLJE E FTESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

January 18, 2022
Announcements

Announcing the Waste Wise Challenge Champions

January 16, 2022
AnnouncementsNews

Qeveria e Kosovës, GIZ dhe ICK me Program Inovativ për Shërbyesit Civil

January 10, 2022
AnnouncementsNews

Government for Stabilization and Association Agreement - Innovation Program for Civil Servants in Kosovo

January 10, 2022

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në Python dhe JAVA SE8

January 10, 2022

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

January 05, 2022
News

Sektori i TIK nga Kosova po merr pjesë në EXPO 2020 në Dubai

December 28, 2021
News

Me, My Food & Climate Change

December 15, 2021

EnergyStats - Call for Proposals

December 08, 2021

ICK në SHBA, Emirate të Bashkuara Arabe dhe Austri gjatë muajit Dhjetor

December 07, 2021

Ambasada e ShBA-së në Prishtinë dhe UN-Habitat Kosova ndajnë 10 mijë euro për ide biznesi që ndikojnë në mjedis

December 06, 2021
News

Metaverse, NFT & Web 3.0 - ngjarja e rradhës në ICK

December 04, 2021

Startup Answers Prishtina - Gara për Ide Biznesi nga Gratë Ndërrmarrëse

December 03, 2021
News

Call for Consultants and Mentors for Women In Tech Founders

November 26, 2021
News

Tirana për 3 ditë me radhë qendra e Inovacionit të Ballkanit Perendimor, Veliaj: Të rinjtë me idetë e tyre janë sot e ardhmja pa barriera e rajonit tonë

November 22, 2021

Elta Bajrami nga Kosova e 6-ta në garën globale të Microsoft Office

November 16, 2021

BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo