Startup Talks with Raiffeisen Bank

Startup Talks with Raiffeisen Bank

October 03, 2019 @ 14:00

October 03, 2019 @ 16:00

Bashkëbisedim me Startup biznese mbi temat:

• Bashkëpunimi me bankat në Kosovë (hapja e llogarive)
• Pagesat (kartelat, e-Commerce, pagesat Online)
• Qasja në financim (kreditë dhe limitet e lejuara)

Ju presim të diskutojmë  bashkë!
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo