Stand Up Economist

Stand Up Economist

November 12, 2019 @ 20:00

Prezantimi i koncepteve ekonomike në mënyrë qesharake (formati stand-up comedy) nga studentët e Klubit të Ekonomistëve nga RIT Kosovo (A.U.K).
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo