Shaping the Future for Kosovo Youngsters

Shaping the Future for Kosovo Youngsters

July 20, 2023 @ 10:00

700 të rinj nga Kosova (16-30 vjeq) do të trajnohen pa pagesë për Marketing Digjital, Biznes & Financa, Shkathtësi të Buta dhe Orientim në Karrierë, përgjatë vitit 2023. Programi për fuqizimin e rinisë “Shaping the Future” mbështetet nga Coca-Cola HBC Kosova.

Më 20 Korrik, duke filluar nga ora 10:00 në ICK, ftoheni të merrni pjesë në ceremoninë hapëse të programit, ku do të prezantohet kurikula e trajnimeve, forma e aplikimit, kriteret si dhe kalendari i aktiviteteve për vitin 2023.

Pjesë e ceremonisë hapëse, janë panelistët: Doruntina Jakupi, Gent Shala, Elvira Ibrahimi - Hoti dhe Linda Baleta.

Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen këtu.
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo