Nga Apoloni te Artemida: Dekada fluturimi në hapësirë

Nga Apoloni te Artemida: Dekada fluturimi në hapësirë

October 28, 2019 @ 17:30

October 28, 2019 @ 19:00

Dr. Arianit Preçi punon në Qendrën Gjermane për Aviacion dhe Hapësirë (DLR) si menaxhues projektesh në fushën e zhvillimeve teknologjike hapësinore dhe robotikës hapësinore. Ai ka studiuar inxhinierinë e Aero dhe Astronautikës në Universitetin e Stuttgartit në Gjermani, ku edhe ka doktoruar në fushën e modelimit numerik të rrymimeve të gazave me entalpi të lartë (gazat që krijohen gjatë hyrjes në atmosfera planetare dhe fluturimit të shpejt). Pas doktoratës, Dr. Preçi punoi si shkencëtarë në DLR, në leminë e Aerodinamikës dhe rrymimeve hipersonike.

Përmbajtja e ligjeratës së hapur përfshinë:

  •  Apoloni dhe Hëna: 50-vjetori i zbarkimit të njeriut në Hënë.
  •  Çka na duhet fluturimi në hapësirë dhe si fluturohet atje?
  •  Sfidat e fluturimit në hapësirë sot.
  •  Shikim në të ardhmen e afërt.

Register Here
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo