Networking Breakfast #2

Networking Breakfast #2

November 16, 2017 @ 09:00

Në kuadër të MUAJIT TË RRJETËZIMIT dhe Global Entrepreneurship Week Kosovo, ju sjellim Mengjesin e Punës në mes të anëtarëve të Kosovo ICT Association - STIKK, Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare (KDWV Kosovarisch-Deutsche Wirtschaftsvereinigung) dhe Innovation Centre Kosovo (ICK). Ky takim do të mbahet me 16 Nëntor, në ora 09:00-11:00 në Objektin e ICK-së (Rexhep Mala 28A, Prishtinë).

Kjo ngjarje përkrahet nga German International Cooperation (GIZ), përmes projektit Competitiveness of the Private Sector in Rural Areas.
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo