Entrepreneurship Bootcamp

Entrepreneurship Bootcamp

May 27, 2019 @ 10:00

May 31, 2019 @ 16:00

Fitoni shkathtësitë elementare për të themeluar një biznes nga ekspertë të fushës dhe ICK;
ICK organizon një punëtori intenzive, në kuadër të Techstars Startup Week, për ideatorë inovativë dhe ndërmarrës fillestar (ekipe startup) duke filluar nga dita e Hënë, 27 - 31 Maj 2019.

Në këtë punëtori, pjesëmarrësit do të kenë rastin të mësojnë më shumë për:

Çfarë është një Startup; gjenerimi i idesë;
Përfitimet nga ICK;
Si të zhvilloni një produkt apo shërbim;
Qasja në financa dhe menaxhim financiar;
Marketingu dhe shitja;
Si të prezantoni idenë tuaj të biznesit para investitorëve;
Elementet e Business Model Canvas;
o Plani i biznesit;
o Vlera e propozuar;
o Aksionarët dhe partnerët e biznesit;
o Segmentimi dhe targetimi i konsumatorit;


Mentorët të cilët do të ligjërojnë në Entrepreneurship Bootcamp janë nga kompani të suksesshme të teknologjisë në Kosovë. Përvoja dhe shkathtësitë e tyre janë një vlerë e shtuar për aftësimin tuaj profesional në fushën e biznesit.

Apliko këtu


Agjenda:

E hënë, 27 Maj 2019
09:45 - 12:00 - Njoftim dhe prezantim rreth ICK-së
12:00 - 13:00 - Dreka
13:00 - 14:30 - Prezantim nga ndërmarrësi i suksesshëm -Rron Cena/Formon
14:45 - 16:15 - Prezantim nga ndërmarrësja e suksesshme- Arta Shehu/LabBox

E martë, 28 Maj 2019
09:45 - 12:00 - Si të zhvilloni një produkt apo shërbim
12:00 - 13:00 - Dreka
13:00 - 15:30 - Si të zhvilloni një produkt apo shërbim

E mërkurë, 29 Maj 2019
09:45 - 12:00 - Çka duhet të dini rreth marketingut dhe shitjeve - Ardian Thaqi
12:00 - 13:00 - Dreka
13:00 - 15:30 - Çka duhet të dini rreth marketingut dhe shitjeve - Ardian Thaqi

E enjte, 30 Maj 2019
09:45 - 12:00 Teknikat e prezantimit dhe gjuha e trupit - Shenaj Shala
12:00 - 13:00 Dreka
13:00 - 15:30 Teknikat e prezantimit dhe gjuha e trupit - Shenaj Shala

E premte, 31 Maj 2019
09:45 - 12:00 Si të financoni një startup- Leonora Kusari
12:00 - 13:00 Dreka
13:00 - 15:30 Pasqyrat financiare dhe menaxhimi financiar- Leonora Kusari
15:30 - 16:00 Certifikimi i pjesëmarrësve
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo