Entrepreneurship Bootcamp

About

Fitoni shkathtësitë elementare për të themeluar një biznes nga ekspertë të fushës dhe ICK;
ICK organizon një punëtori intenzive, në kuadër të Techstars Startup Week, për ideatorë inovativë dhe ndërmarrës fillestar (ekipe startup) duke filluar nga dita e Hënë, 27 - 31 Maj 2019.

Në këtë punëtori, pjesëmarrësit do të kenë rastin të mësojnë më shumë për:

Çfarë është një Startup; gjenerimi i idesë;
Përfitimet nga ICK;
Si të zhvilloni një produkt apo shërbim;
Qasja në financa dhe menaxhim financiar;
Marketingu dhe shitja;
Si të prezantoni idenë tuaj të biznesit para investitorëve;
Elementet e Business Model Canvas;
o Plani i biznesit;
o Vlera e propozuar;
o Aksionarët dhe partnerët e biznesit;
o Segmentimi dhe targetimi i konsumatorit;


Mentorët të cilët do të ligjërojnë në Entrepreneurship Bootcamp janë nga kompani të suksesshme të teknologjisë në Kosovë. Përvoja dhe shkathtësitë e tyre janë një vlerë e shtuar për aftësimin tuaj profesional në fushën e biznesit.

DO NOT REMOVE

It’s needed to enqueue the accordion styles. Hidden visually in Customizer.

Facebook
Twitter
LinkedIn