Drejtësia Komerciale - Mekanizmat në Kosovë

Drejtësia Komerciale - Mekanizmat në Kosovë

March 09, 2021 @ 10:00

March 09, 2021 @ 12:00

Programi për Drejtësi Komerciale, në bashkëpunim me Qendrën e Inovacionit të Kosovës, po organizon një diskutim të ngritjes së vetëdijes për bizneset e sapo themeluara dhe sipërmarrësit e rinj me një fokus në drejtësinë komerciale, pjesa e sistemit të drejtësisë që siguron çasjen e bizneseve në drejtësi. Ky sesion do të shërbejnë si një forum për shkëmbimin e informacionit mbi zhvillimet në legjislacionin komercial dhe mundësitë që siguron e drejta komerciale për komunitetin e biznesit.

Sesioni do të zhvillohet si një ngjarje komunikimi “me dy drejtime”, ku pjesëmarrësit janë të ftuar të ndajnë mendimet, përvojat dhe perspektivat e bizneseve që ata përfaqësojnë.

Regjistrohu KËTU.
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo