Digjitalizimi i Pagesave në Kosovë - Prezantimi Zyrtar i Paysera

Digjitalizimi i Pagesave në Kosovë - Prezantimi Zyrtar i Paysera

July 21, 2020 @ 19:00

July 21, 2020 @ 20:00

Kompania prestigjioze europiane Paysera është licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës për të ofruar shërbime të pagesave lokale dhe ndërkombëtare për klientët kosovarë. Gjatë prezantimit zyrtar më 21 Korrik, Paysera do të shpalosë modelin për ndërtimin e rrjetit të pagesave digjitale në Kosovë, lehtësimet, kostot si dhe infrastrukturën teknologjike.

LIVESTREAM
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo