Dhuro gjak për të aksidentuarit nëpër rrugët e Kosovës

Dhuro gjak për të aksidentuarit nëpër rrugët e Kosovës

October 02, 2018 @ 10:00

Bashkohu në aksionin e ICK & STIKK për dhurim vullnetar të gjakut. Më 02 Tetor dhurojmë gjak për të aksidentuarit e shumtë në trafik. Vozitës, KUJDES!

Në Innovation Centre Kosovo duke fillu nga ora 10:00 - 14:00.
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo