Dhuro gjak për Nanën dhe beben

Dhuro gjak për Nanën dhe beben

March 08, 2018 @ 10:00

“Dhuroje për Nanën” është fushatë e ndërmarrë nga grupe dhe organizata të ndryshme dhe ka për qëllim që ditën e gruas (8 marsin) t’ua dedikojmë atyre që na sollën në jetë, Nanave.

Pjesë e kësaj fushate është edhe dhurimi vullnetar i gjakut për gratë të cilat ballafaqohen me komplikime gjatë lindjes.

NJË DOZË GJAK MUND TË SHPËTOJË NËNËN DHE TRI BEBE.
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo