Business Tuesday: Shkathtësitë & Rekrutimet në Epokën Digjitale

Business Tuesday: Shkathtësitë & Rekrutimet në Epokën Digjitale

August 18, 2020 @ 19:00

August 18, 2020 @ 20:30

Diskutim online rreth tregut të punës në sektorin e TIK, cilësisë së edukimit, drejtimeve e shkathtësive të nevojshme, mundësitë dhe pengesat.

Mysafirë: Arion Rizaj (HumanPower), Visar Jasiqi (RIT Kosovo), Arta Shehu Zaimi (Akademia jCoders) dhe Dillon Berjani (Datao).

E Marte, 18 Gusht 2020, ora 19:00 drejtëpërdrejt në Facebook.
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo